Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật này và (các) Phụ lục kèm theo ( sau đây gọi chung là “Chính Sách Bảo Mật”) mô tả cách thức của ONG VÒ VẼ.COM, công ty liên kết và các tổ chức, pháp nhân cùng chịu chung sự kiểm soát (sau đây gọi chung là “Ong Vò Vẽ”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn thông qua việc sử dụng Ứng Dụng và Websites của ONG VÒ VẼ (sau đây được gọi chung là “Ứng Dụng” và “Websites”), sản phẩm, tính năng và các dịch vụ khác trên toàn cầu (gọi chung là “Dịch Vụ”).

Chính Sách này áp dụng cho tất cả các khách hàng, đại lý, nhà cung cấp, đối tác (như cộng tác viên, doanh nghiệp và các đối tác thương nhân), nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ (sau đây được gọi chung là “bạn”, “của bạn”)

“Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc dựa vào đó mà bạn được xác định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, công việc và thông tin bảo hiểm.

Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân về bạn theo nhiều phương pháp được liệt kê dưới đây. Chúng tôi cũng có thể kết hợp các Dữ Liệu Cá Nhân đã được thu thập với những Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi đang sở hữu.

Bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi bạn cung cấp nó một cách tự nguyện cho chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho chúng tôi khi:

§  Điền vào hồ sơ người dùng hoặc mẫu đăng kí;

§  Cung cấp thông tin để đánh giá việc bạn có đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ như là một đối tác của ONG VÒ VẼ;

§  Tương tác với các trang/ kênh mạng xã hội của chúng tôi;

§  Tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức;

§  Sử dụng chức năng sinh trắc học để nhận diện cá nhân; và

§  Điền thông tin nhân khẩu trong các cuộc khảo sát.

Khi dịch vụ của chúng tôi được sử dụng

Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường của Ứng Dụng, Websites, Dịch Vụ. Một số ví dụ như:

§  Vị trí của bạn 

§  Phản hồi, xếp hạng và khen ngợi;

§  Thông tin giao dịch (như phương thức thanh toán và giao hàng);

§  Thông tin về cách bạn tương tác với Ứng Dụng, Website hoặc dịch vụ của chúng tôi (như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem);

§  Thông tin thiết bị (như thông số phần cứng và số sê-ri, địa chỉ IP, tên tệp và phiên bản và nhận dạng quảng cáo); và

§  Dữ liệu cá nhân bạn nhập trong tin nhắn khi bạn sử dụng tính năng giao tiếp trong ứng dụng của chúng tôi.

Từ các nguồn khác

Khi chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ các nguồn khác, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến chúng tôi phù hợp theo luật pháp hiện hành. Những nguồn này bao gồm:

§  Từ các chương trình giới thiệu;

§  Từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như các đối tác cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, đối tác dịch vụ TRÊN NỀN TẢNG TMĐT ONG VÒ VẼ và đối tác bên thứ 3 như VẬN CHUYỂN, THANH TOÁN ;

§  Nhà cung cấp bảo hiểm và tài chính;

§  Dữ liệu công khai có sẵn;

§  Nguồn dữ liệu chính phủ;

§  Những người dùng của chúng tôi thêm bạn làm người liên lạc khẩn cấp; và

§  Nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị hoặc đối tác.

Dữ Liệu Cá Nhân về đối tác 

Nếu bạn là đối tác cộng tác viên, chúng tôi có thể thu thập:

§  Dữ liệu cá nhân (như hồ sơ, thông tin cá nhân của bạn);

§  Thông tin dịch vụ cung cấp (như bài đăng, website của bạn, kênh của bạn và  dịch vụ kèm theo, kết nối với khách hàng); và

Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm

Một số thông tin mà chúng tôi thu thập là nhạy cảm theo đặc tính tự nhiên. Điều này bao gồm thông tin như số CMND/ số thẻ căn cước công dân, chủng tộc, tình trạng hôn nhân và sức khỏe hoặc niềm tin tôn giáo của bạn. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin này khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định pháp luật.

Địa phương và giám sát hành trình khi tham gia kênh bán hàng.

Cộng tác viên hoạt động và sử dụng ứng dụng ONG VÒ VẼ cho việc bán hàng cho phép xác nhận địa điểm bán. Việc này đảm bảo ứng dụng bám vào cộng tác viên nhằm bán hàng xung quanh khu vực mà cộng tác viên hoạt động và cộng tác viên cung cấp thông tin cho đơn vị thứ thứ 3 và phải phù hợp với pháp luật hiện hành.

Hình ảnh và thông tin giao dịch là thỏa thuận giữa cộng tác viên và khách hàng về cơ chế bảo mật và chia sẻ. ONG VÒ VẼ không chịu trách nhiệm về thông tin này. ONG VÒ VẼ có quyền sử dụng thông tin này trên cơ sở thỏa thuận các điều khoản của Cộng tác viên và điều khoản sử dụng của khách hàng.

Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên

Là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên đặt dưới sự chăm sóc của bạn gởi Dữ Liệu Cá Nhân cho ONG VÒ VẼ. Trong trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên được tiết lộ cho ONG VÒ VẼ, bạn theo đó chấp thuận việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên, chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc theo Chính Sách này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ vị thành niên do mình giám hộ hợp pháp.

Khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của một người khác cho chúng tôi

Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác (như vợ/ chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè) cho chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể thêm họ như người liên hệ khẩn cấp của bạn. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân của họ, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn có và đã có được sự chấp thuận của họ để Dữ Liệu Cá Nhân của họ được thu thập, sử dụng và tiết lộ như quy định trong Chính Sách này.

Sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân

ONG VÒ VẼ có thể sử dụng, kết hợp và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích sau (“Mục Đích”).

Cung cấp dịch vụ và các tính năng

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

§  Cung cấp cho bạn Dịch Vụ xuyên suốt các lĩnh vực kinh doanh khác nhau của chúng tôi;

§  Kích hoạt bạn để cung cấp Dịch Vụ;

§  Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản của bạn;

§  Xác minh danh tính của bạn;

§  Xác nhận giao dịch của bạn và thực hiện các khoản thanh toán;

§  Đề xuất, có được, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính;

§  Theo dõi quá trình giao dịch của bạn và phát hiện các sự thay đổi giao dịch bất thường;

§  Kích hoạt các tính năng cá nhân hóa Ứng Dụng của bạn, chẳng hạn như danh sách các sản phẩm yêu thích và các sản phẩm và gian hàng trước đó;

§  Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp Dịch Vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;

§  Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ;

§  Xử lý và quản lý phần thưởng của bạn;

§  Cho phép liên lạc giữa những người dùng của chúng tôi;

§  Xử lý, quản lý hoặc xác minh ứng dụng của bạn để đăng ký với ONG VÒ VẼ và cung cấp cho bạn những lợi ích đăng kí cho người dùng; và

§  Cho phép các đối tác của chúng tôi quản lý và phân bổ nguồn lực.

An toàn và bảo mật

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đảm bảo an toàn và an ninh cho các dịch vụ của chúng tôi và cho tất cả người dùng. Điều nay bao gồm:

§  Sàng lọc cộng tác địa phương, cộng tác viên online và công ty theo dạng ký kết ONG VÒ VẼ FOR BUSSINES trước khi cho phép họ sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi;

§  Xác định hành vi không an toàn như điểm gây nguy hiểm, lừa đảo và tin không đúng sự thật và cung cấp phản hồi cá nhân cho các đối tác là cộng tác viên;

§  Xác minh danh tính của bạn khi bạn đăng nhập vào ONG VÒ VẼ;

§  Sử dụng thiết bị, vị trí, hồ sơ, cách sử dụng và Dữ Liệu Cá Nhân khác để ngăn chặn, phát hiện và chống lại các hoạt động gian lận hoặc không an toàn;

§  Chia sẻ vị trí và thông tin chi tiết của cộng tác viên và hành khách khi nút khẩn cấp hoặc tính năng “chia sẻ vị trí của tôi” được kích hoạt;

§  Giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, chính sách của chúng tôi và Quy tắc ứng xử của tài xế; và

§  Phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm.

Hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng. Ví dụ, chúng tôi có thể:

§  Điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm;

§  Theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;

§  Trả lời các câu hỏi, ý kiến và phản hồi; và

§  Thông báo cho bạn về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng.

Nghiên cứu phát triển và bảo mật

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các dịch vụ của chúng tôi, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính và bảo hiểm.

Mục đích pháp lý

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Khi tạo tài khoản trên Ongvove.com sẽ thu thập nhưng thông tin sau: 

• Ở mục Trở thành đối tác với Ong Vò Vẽ  để có tài khoản Hướng dẫn viên Ongvove.com thu thập các thông tin sau: Tên đăng nhập, Email, số điện thoại, mật khẩu đăng nhập, tài khoản mạng xã hội; Tên, Họ, mã số thuế cá nhân (đối với cá nhân); Tên tổ chức; số giấy phép đăng ký kinh doanh; ngày cấp, nơi cấp giấy phép đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức).

• Ở mục Kênh Hướng dẫn viên: Hướng dẫn viên sau khi có tài khoản, để vào thay đổi/cập nhật thông tin, chọn “Trang cá nhân” 

• Ở mục đăng ký tài khoản khách hàng: “Đăng ký” Ongvove.com thu thập các thông tin sau: Họ tên, số điện thoại, email, mật khẩu.

• Ở mục đăng nhập Ongvove.com thu thập các thông tin sau:

• Tên, hình ảnh đại diện, email (khi đăng nhập bằng facebook hoặc google).

Trong quá trình sử dụng Ongvove.com thu thập thông tin sau:

Đối với khách hàng: thu thập tên, địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên hệ (khi đặt tour)

Đối với đối tác (bên cung cấp): thu thập hình ảnh, địa chỉ các gói tour du lịch

Đây là các thông tin mà Ongvove.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Ongvove.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com về hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

• Cung cấp dịch vụ đến các thành viên

• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com

• Ngăn ngừa các hoạt động nhằm phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

• Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

• Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ đến giao dịch tại Ongvove.com

• Trong những trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ có quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, toà án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không có ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Ongvove.com

2. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Thành viên đồng ý rằng: trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm:

• CÔNG TY TNHH ALPHAS 

• Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. 

• Khách hàng, Bên cung cấp dịch vụ (Hướng dẫn viên)

Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng

3. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH ALPHAS 

Trụ sở chính: C15 Khu Thương Mại Thuận Việt, Số 319 Đường Lý Thường kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: teamlesgos@gmail.com

Hotline: 0768071727

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ongvove.com thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Ongvove.com Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ongvove.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email:  teamlesgos@gmail.com

5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Ongvove.com được Ongvove.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin của Ongvove.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự đồng ý của thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu giữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Ongvove.com sẽ có thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra và xử ý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Ongvove.com.

Ban quản lý Ongvove.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký Hướng dẫn viên/đăng ký tài khoản khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, số điện thoại, số giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với cá nhân), giấy phép đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức),... và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Ongvove.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả các thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

6. Cơ chế tiếp nhận khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác./.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, thành viên có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này theo địa chỉ:

 CÔNG TY TNHH ALPHAS 

Trụ sở chính: C15 Khu Thương Mại Thuận Việt, Số 319 Đường Lý Thường kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: teamlesgos@gmail.com

Hotline: 0768071727

-   Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của thành viên, Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại có trách nhiệm tìm ra nguyên nhân khiếu nại và đưa ra phương án giải quyết đồng thời trả lời cho thành viên về kết quả giải quyết khiếu nại. Tùy theo mức độ, tính chất của việc khiếu nại mà Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại sẽ có biện pháp giải quyết cụ thể.

-   Nếu thông qua hình thức thương lượng và thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được khiếu nại của thành viên thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên..

Quản lý thông tin trên website 

1. Kiểm soát thông tin bài đăng

Bài đăng ở trên Sàn ongvove là các bài đăng liên quan đến dịch vụ du lịch, vì vậy các thông tin về địa điểm khách sạn, khu du lịch phải chính xác, có thật.

Quy định cụ thể:

-Ngôn ngữ: bài đăng sử dụng ngôn ngữ tiếng việt 

-Hình ảnh: Hình ảnh chụp thật, Ongvove khuyến khích các file ảnh có kích thước tối thiểu 640x480 pixels. Ảnh đăng lên phải đảm bảo không bị nhoè hoặc vỡ ảnh

-Giá: bắt buộc để giá, đơn vị tính VNĐ

Hành vi bị cấm:

-Không đăng bài đăng có các từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội

Quảng cáo: 

- Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân;

- Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

- Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

2. Kiểm soát bên cung cấp dịch vụ, Hướng dẫn viên

a.Quy trình để trở thành đối tác - người cung cấp dịch vụ (đã mô tả ở trên)

Bước 1: Ký hợp đồng

Bước 2: Tạo tài khoản

Bước 3: Ban quản trị cung cấp tài khoản cho bên cung cấp dịch vụ

b. Quy trình để trở thành đối tác - người cung cấp dịch vụ 

Bên cung cấp dịch vụ, Hướng dẫn viên du lịch phải cung cấp đầy đủ thông tin: Tên, địa chỉ, SĐT,mail, thông tin liên hệ

Đối với Doanh nghiệp:cung cấp đăng ký kinh doanh, mã số Doanh nghiệp, ngày cấp nơi cấp và Giấy phép con (giấy phép lữ hành) liên quan đến dịch vụ mà đơn vị cung cấp trên Sàn

Đối với Cá nhân: cung cấp CMND/CCCD, mã số thuế cá nhân, ngày cấp, nơi cấp và các giấy phép liên quan đến dịch vụ bán, cung cấp trên Sàn.

3. Quy trình phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các thông tin xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn 

Bước 1: Tiếp nhận thông tin về xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ trên Sàn

Bước 2: Kiểm tra, Rà soát thông tin

Bước 3: Xác nhận lại thông tin có hay không về việc xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ trên Sàn

Bươc 4: Đưa phương án giải quyết, xử lý gỡ bỏ nếu có 

Ngoài ra, yêu cầu bên chủ thể có tài liệu chứng minh về quyền sở hữu trí tuệ (văn bản, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Cục Sở hữu trí tuệ)

4. Chế tài xử lý vi phạm đối với Khách hàng và bên cung cấp dịch vụ

Khách hàng: nhắc nhở lần 1 đối với hành vi vi phạm của khách hàng( cung cấp địa chỉ ảo, hủy đơn đặt nhiều lần ban quản lý Sàn sẽ giới hạn tài khoản của Khách hàng trong các giao dịch khác, và các chế tài khác do ban Quản lý sàn quy định

Bên cung cấp dịch vụ-Hướng dẫn viên: Đăng thông tin dịch vụ vi phạm quy định của Sàn (như trên) : Nhắc nhở lần 1, lần 2 Hạn chế quyền đăng tin, có hành vi vi phạm nhiều lần sẽ bị khóa tài khoản Vĩnh viễn, và tước quyền thành viên,quyền dành cho bên cung cấp dịch vụ.

Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Sàn giao dịch thương mại điện tử Ongvove.com cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Ongvove.com, Ongvove.com sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho thành viên.

Khi thực hiện các giao dịch trên Ongvove.com, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Ongvove.com cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử tại địa chỉ email: crm@Ongvove.com chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia giao dịch tại Ongvove.com.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Ongvove.com sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi cần chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các bên khác nhau cho các Mục Đích. Các bên này bao gồm:

Người dùng khác

Ví dụ: nếu bạn là khách hàng, chúng tôi có thể chia sẻ địa điểm thông tin với CTV.

Nếu bạn là CTV, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với khách hàng bao gồm tên và ảnh của bạn; thông tin thẻ gian hàng của bạn, cmnd, phương tiện đưa đón, vị trí và mức đánh giá trung bình.

Với bên thứ ba

Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ vị trí và thông tin gian hàng với các bên thứ ba khi khách hàng sử dụng tính năng bán hàng hoặc kích hoạt Nút giúp đỡ.

Với các đối tác ONG VÒ VẼ theo yêu cầu của bạn

Ví dụ: nếu bạn yêu cầu một dịch vụ thông qua đối tác ONG VÒ VẼ hoặc sử dụng chương trình khuyến mại do đối tác ONG VÒ VẼ cung cấp, ONG VÒ VẼ có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các đối tác đó. Các đối tác của chúng tôi bao gồm các đối tác tích hợp với Ứng Dụng của chúng tôi hoặc Ứng Dụng của chúng tôi tích hợp với hệ thống của đối tác, đối tác dịch vụ vệ tinh về kinh doanh trực tuyến hoặc các đối tác kinh doanh mà ONG VÒ VẼ hợp tác để cung cấp chương trình khuyến mại, các dịch vụ cạnh tranh hoặc dịch vụ đặc biệt khác.

Với chủ sở hữu tài khoản ONG VÒ VẼ mà bạn có thể sử dụng

Ví dụ: người sử dụng lao động của bạn có thể nhận dữ liệu giao dịch khi bạn sử dụng tài khoản ONG VÒ VẼ cho cơ quan, công ty của người sử dụng lao động.

Với các công ty con và chi nhánh

Chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các công ty con, công ty liên kết, các đơn vị và chi nhánh được kiểm soát chung.

Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của ONG VÒ VẼ

Chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều này bao gồm:

§  bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ;

§  kiểm tra lý lịch và các nhà cung cấp dịch vụ chống rửa tiền;

§  nhà cung cấp lưu trữ đám mây;

§  đối tác tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng tiếp thị;

§  nhà cung cấp phân tích dữ liệu;

§  các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với lesgo hoặc thay mặt ONG VÒ VẼ;

§  các đối tác thương nhân và tổ chức;

§  đối tác bảo hiểm và tài chính; và

§  đối tác nhà phân phối, nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất của bên thứ ba.

Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các cố vấn pháp lý, các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác.

Lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong suốt thời hạn mà bạn duy trì tài khoản ONG VÒ VẼ. Khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không còn cần thiết cho Dịch Vụ hoặc Mục Đích hoặc chúng tôi không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo chính sách bảo mật này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận.

Chuyển giao quốc tế Dữ Liệu Cá Nhân

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được chuyển từ quốc gia, tiểu bang và thành phố (“Quốc Gia Sở Tại”), nơi bạn có mặt trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi đến một quốc gia, tiểu bang và thành phố khác (“Quốc Gia Thay Thế”). Bạn hiểu và đồng ý với việc chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn từ Quốc Gia Sở Tại sang Quốc Gia Thay Thế.

COOKIES

ONG VÒ VẼ và các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác, có thể sẽ sử dụng cookies, web beacon, web tag, 3web script, các dữ liệu chia sẻ như HTML5 và Flash (còn có thể được gọi là “flash cookies”), công cụ định danh quảng cáo (bao gồm công cụ định danh di động như Apple’s IDFA hoặc Google Advertising ID) và các công nghệ tương tự (theo đây được gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng các Trang Web và Ứng Dụng của bạn.  Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và trú tại, ngoài các nơi khác, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email mà chúng tôi gửi cho bạn, và trên các trang web của chúng tôi. Cookies có thể truyền tải Dữ Liệu Cá Nhân về bạn và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt web của bạn, tìm kiếm yêu thích, địa chỉ IP, dữ liệu có liên quan đến quảng cáo mà được trình chiếu cho bạn hoặc được bạn bấm vào, và ngày giờ sử dụng của bạn.  Cookies có thể được lưu trữ trong từng phần cụ thể.

ONG VÒ VẼ có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookies trên Websites và Ứng Dụng để thu thập cùng loại Dữ Liệu Cá Nhân cho cùng mục đích mà ONG VÒ VẼ tự làm. Các bên thứ ba có thể liên kết Dữ Liệu Cá Nhân họ thu thập với Dữ Liệu Cá Nhân khác mà họ có về bạn từ các nguồn khác. Chúng tôi không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies họ sử dụng.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân không thể nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu vị trí, số nhận dạng quảng cáo hoặc hàm mật mã của số nhận dạng tài khoản chung (như địa chỉ email), để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo.

Nếu bạn không muốn Dữ Liệu Cá Nhân của mình được thu thập thông qua Cookies trên Websites, bạn có thể tắt cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet để tắt, chặn hoặc ngừng hoạt động cookie, bằng cách xóa lịch sử duyệt web và xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của bạn. Bạn cũng có thể giới hạn việc chia sẻ của chúng tôi về một số Dữ Liệu Cá Nhân này thông qua cài đặt thiết bị di động của bạn hoặc bằng cách gửi thông tin chi tiết của bạn tại đây.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp về mặt tổ chức, kỹ thuật và pháp lý phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Các biện pháp này có thể bao gồm ngăn chặn tổn thất dữ liệu, hay ngăn chặn việc sử dụng hoặc tiếp cận dữ liệu trái phép. Chúng tôi giới hạn quyền tiếp cận dữ liệu cá nhân ở nhân viên trên cơ sở cần biết. Chỉ những người được ủy quyền mới được phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin của bạn sẽ được bảo mật. 

Tuy nhiên, lưu ý rằng việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn được bảo mật. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn khi truyền qua các phương tiện trực tuyến, và do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về rủi ro truyền dữ liệu.

Sửa đổi và cập nhật   

ONG VÒ VẼ có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách cập nhật trên Websites. Bằng cách tiếp tục sử dụng Ứng Dụng, Website hoặc Dịch Vụ, mua sản phẩm từ ONG VÒ VẼ hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tham gia với ONG VÒ VẼ sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách này, bạn biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Dữ Liệu Cá Nhân của mình, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi tại: ONG VÒ VẼ.com/privacy

Bản gốc của Chính Sách Bảo Mật này là văn bản được trình bày bằng tiếng Việt/Anh. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa phiên bản tiếng Việt và các ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng VIỆT sẽ được ưu tiên áp dụng.

Phụ lục 1: Dịch vụ Ong Vò Vẽ cho doanh nghiệp

DIỄN GIẢI

Tất cả các điều khoản in hoa nhưng chưa được định nghĩa tại đây sẽ có cùng ý nghĩa với các điều khoản được xác định trong Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật của ONG VÒ VẼ (có thể truy cập tại https://www.Ong Vò Vẽ.com/privacy/).

Phụ lục này là một phần của Chính Sách Bảo Mật của ONG VÒ VẼ. Trong trường hợp có bất kì mâu thuẫn nào giữa Chính Sách Bảo Mật của ONG VÒ VẼ và Phụ lục này, Phụ lục này sẽ được áp dụng.

MỐI QUAN HỆ CỦA ONG VÒ VẼ VỚI CỘNG TÁC VIÊN VÀ KHÁCH HÀNG  

ONG VÒ VẼ doanh nghiệp hoạt động như thế nào

ONG VÒ VẼ doanh nghiệp là một dịch vụ bổ sung được cung cấp thêm vào để tạo điều kiện thanh toán qua công ty cho Người Dùng Được Cấp Quyền sử dụng dịch vụ ONG VÒ VẼ trong quá trình làm việc.

Khi một tổ chức (“Khách Hàng Doanh Nghiệp”) chọn sử dụng dịch vụ ONG VÒ VẼ doanh nghiệp, Người Dùng Được Cấp Quyền sẽ được tùy chọn gắn thẻ giao dịch của mình hoặc các giao dịch khác để phân loại giao dịch thuộc Khách Hàng Doanh Nghiệp hoặc thuộc giao dịch cá nhân. Người Dùng Được Cấp Quyền được đề cập trong Chính Sách Bảo Mật của ONG VÒ VẼ tại đây được hiểu là khách hàng.

Là một phần của tính năng này, ONG VÒ VẼ sẽ tiết lộ thông tin chi tiết về giao dịch và thông tin giao dịch mà Người Dùng Được Cấp Quyền đã gắn thẻ mục đích kinh doanh vào Khách Hàng Doanh Nghiệp. Ngoại trừ cho mục đích nêu trên đó, ONG VÒ VẼ sẽ không tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân khác của Người Dùng Được Cấp Quyền cho Khách Hàng Doanh Nghiệp.

Thay vào đó, một người dùng cá nhân có thể chọn thiết lập một hồ sơ doanh nghiệp trong Ứng dụng để tạo điều kiện gắn thẻ cho các giao dịch phục vụ mục đích kinh doanh và tải báo cáo tổng hợp chuyến đi để tạo điều kiện nộp hồ sơ yêu cầu bồi hoàn từ người sử dụng lao động của mình. Khi cá nhân đó sử dụng chế độ này, quy trình yêu cầu bồi hoàn đó sẽ do chính cá nhân đó thực hiện và người sử dụng lao động của cá nhân đó không nhất thiết phải là Khách Hàng Doanh Nghiệp.

Để tiện tham khảo, trong Phụ lục này, mỗi Người Dùng Được Cấp Quyền và người dùng cá nhân sẽ được gọi riêng là “Người Dùng”, và gọi chung là “Các Người Dùng”.

ONG VÒ VẼ là một Đơn vị Quản lý Dữ liệu, Khách hàng của chúng tôi cũng vậy.

Đối với bất kỳ Người Dùng nào cũng như việc xử lý tất cả Dữ Liệu Cá Nhân của họ (bao gồm nhưng không giới hạn, Dữ liệu Liên kết và Dữ liệu Cổng thông tin), ONG VÒ VẼ đóng vai trò là một Đơn vị Quản lý Dữ liệu – Data Controller. Để biết thêm thông tin về cách ONG VÒ VẼ thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng, vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật của ONG VÒ VẼ.