Bạn nhận cung cấp dịch vụ như nhận đặt các tour du lịch, các sự kiện, hay bạn chưa từng có kinh nghiệm đi dạy gia sư thì phải đọc kỹ hợp đồng cung cấp dịch vụ và xem các video hướng dẫn, trước khi nhận các dịch vụ tại website ongvove.com để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra sau này. Trong quá trình đọc hợp đồng và xem Video nếu có gì thắc mắc cần hỗ trợ các bạn liên hệ: 0768071727