Sau khi vendor đăng nhập thành công vào bảng điều khiển nhà cung cấp, vào chỗ quản lý khách sạn, nhấp vào nút thêm khách sạn

1. Nhập thông tin khách sạn

1.  Tiêu đề tên khác sạn

2. Nội dung mô tả khách sạn

3. nháp chọn danh mục thể loại khách sạn

4. chọn hình ảnh cover cho khách sạn

5 chọn nhiều hình ảnh về khách sạn vào bộ sưu tập

hướng dẫn tải ảnh lên web ongvove

a. tải ảnh lớn bìa của sự kiện

b. chọn nhiều hình ảnh đã tải vào bộ sưu tập của sự kiện đó

c. tải và chọn ảnh đại diện cho sự kiện đó phí bên ngoài

6. chọn tiêu chuẩn cho khách sạn: 3, 4, 5 sao

7. Chọn chính sách, các câu hỏi đáp sẵn để khách tham khảo ( tyuyf chọn, không bắt buộc)

8. Chọn ảnh đại diện bên ngoài cho khách sạn

Nhập vị trí khách sạn

click vào tab 2. vị trí

nhập địa điểm của khách sạn và địa chỉ cụ thể của skhách sạn

Nhập giá  khách sạn

  1. Nhập thời gian kiểm tra phòng, phòng có số lượng người tối thiểu bao nhiêu người, yêu cầu ở lại mấy ngày
  2. Nhập giá thuê phòng ( có thể phân riêng giá người lớn, giá trẻ em ) , click vào nút thêm mục để thêm 1 giá mới

Nhập thuộc tính khách sạn

2. Sau khi tạo xong khách sạn vào Quản lý phòng tạo phòng mới để khách có thể book phòng

  1. Xem các phòng của khách sạn đã đăng
  2. Vào quản lý các phòng của khách sạn

nhấp vào nút thêm phòng để thêm phòng mới

Nhập nội dung phòng

  1. nhập tên phòng
  2. tải và chọn ảnh nổi bật của phòng
  3. tải và chọn nhiều ảnh của bộ sưu tập phòng
  4. nhấp vào nút lưu thay đổi

Nhập giá của phòng

giá bán, số phòng, số ngày ở lại tối thiểu, số giường ngủ, kích thước của phòng, số người lớn và trẻ em tối đa

 

Thuộc tính của phòng

chọn hết tất cả thuộc tính hiện có của phòng xong nhấp nút lưu thay đổi và gửi cho quản trị duyệt, sau khi được duyệt khách sạn của bạn sẽ đăng lên website ongvove.com