Để đăng tin về những thông tin về các tour, các sự kiện hay combo du lịch lên website ongvove.com, bạn cần làm các bước sau:

Đăng ký tài khoản trên ongvove.com: Đăng ký tài khoản để trở thành một nhà cung cấp dịch vụ trên Ong Vò Vẽ
Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản người bán trên website

    • Xác thực tài khoản: Xác thực tài khoản với Ong Vò Vẽ bằng cách cung cấp các thông tin cần thiết về cá nhân hay doanh nghiệp của bạn.
    • Sau khi đăng ký thành công, hãy đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký.
    •  

Tạo tour:

Thêm nội dung mới:

Tạo chi tiết tour và các giá cả với thông tin chi tiết như chọn danh mục, số người đăng ký, thời gian, hình ảnh, video và các thông tin liên quan khác. Tham khảo thêm chính sách hoàn huỷ trên web ongvove.com để tránh những phiền phức về sau

Vị trí:

Chọn địa điểm tham quan, Địa chỉ tour chính xác

Các vùng lân cận ( nếu có )

Giá cả:

Chọn địa điểm tham quan, Địa chỉ tour chính xác

Các vùng lân cận ( nếu có )

chọn thuộc tính của tour:

Sau khi tạo tin Tour xong Hướng dẫn viên sẽ Lưu và thêm mới

Sau khi đăng bài viết Hướng dẫn viên có thể kiểm tra nội dung hoặc chỉnh sửa nội dung ( nếu cần)  và chờ đợi xét duyệt.