Bạn có thể xem tất cả các sự kiện và thêm sự kiện mới trên trang quản lý sự kiện

sau khi vendor đăng nhập thành công vào bảng điều khiển nhà cung cấp, nhấp vào nút thêm sự kiện để tạo sự kiện mới

I. Nhập thông tin sự kiện mới

2. Nhập tiêu đề sự kiện

3. Nhập nội dung mô tả sự kiện

4. Nhập danh mục sự kiện

5. Thời gian bắt đầu sự kiện

6. nhập thời lượng sự kiện diễn ra: 1h, 2h,...

7. nhập hỏi đáp để giải đáp nhanh thắc mắc của người xem ( nếu có không bắt buộc)

tải lên và chọn các ảnh mô tả cho sự kiện

8. hướng dẫn tải ảnh lên web ongvove

a. tải ảnh lớn bìa của sự kiện

b. chọn nhiều hình ảnh đã tải vào bộ sưu tập của sự kiện đó

c. tải và chọn ảnh đại diện cho sự kiện đó phí bên ngoài

 

II. Nhập vị trí sự kiện mới

 

click vào tab 2. vị trí

nhập địa điểm sự kiện diễn ra và địa chỉ chính xác của sự kiện

III. Nhập giá vé sự kiện

  1. chọn ngày sự kiện sẽ diễn raL
    • liên tục: luôn sẵn sàn
    • có ngày cụ thể: chỉ có sẵn vào các ngày cụ thể
  2. nhập giá bán sự kiện và giá khuyến mại ( nếu có )
  3. nếu có phân loại giá thì nhập phân loại giá ( ví dụ giá người lớn, giá trẻ em )

IV. Nhập thuộc tính sự kiện

chọn thuộc tính sự kiện và lưu thay đổi và gửi cho quản trị duyệt, sau khi được duyệt sự kiện sẽ đăng lên website ongvove.com