1. Để đăng ký tài khoản khách hàng ở web ongvove.com , hãy click vào nút đăng ký ở góc trên cùng bên tay phải màn hình
  2. điền đầy đủ thông tin :
    • Họ, tên, email, mật khẩu
    • check vào ô vuông tick để xác nhận đã đọc và chấp nhận các chính sách của Ong Vò Vẽ
  3. Nhấp vào nút đăng ký để trở thành thành viên của Ong Vò Vẽ
  4. Bạn có thể đăng ký tài khoản nhanh bằng tài khoản facebook hay goolge của bạn