CÔNG TY TNHH ALPHAS

 

Số:............../BCT- QCHĐWEB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Hồ Chí Minh, ngày      tháng    năm 2023

   

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ongvove.com

Ongvove.com là Sàn thương mại điện tử bao gồm hệ thống các Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, Công ty tổ chức và điều hành tour, ngoài ra là cả một cộng đồng thổ địa tại các điểm du lịch nhằm hỗ trợ du khách.

Ongvove.com được xây dựng nhằm xây dựng kênh Hướng dẫn viên để gặp gỡ khách du lịch trên mọi miền đất nước, ngoài ra nhằm xây dựng hệ thống Cộng tác viên, đại lý phân phối Combo du lịch và Vé máy bay. Tất cả CTV và đại lý được hỗ trợ tối đa về nguồn hàng, marketting, training và đặc biệt không cần ký quỹ.

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Sàn giao dịch điện tử Ongvove.com do CÔNG TY TNHH ALPHAS (Công ty) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động dịch vụ hợp pháp được Ongvove.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Ongvove.com và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin Tour du lịch được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Ongvove.com

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch thương mại điện tử Ongvove.com  tự do thỏa  thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với quy định pháp luật.

Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên trên Ongvove.com phải minh bạch và chính xác.

Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Ongvove.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

    1. Định nghĩa

- Hướng dẫn viên, đối tác (NCC): Là thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ  du lịch thông qua hình thức đăng bán tại website Ongvove.com

- Thành viên (Khách hàng - KH): Là khách hàng có nhu cầu mua các dịch vụ của NCC và phải tiến hành lập tài khoản tại Ongvove.com

    2. Quy định chung

- Thành viên tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch thương mại điện tử Ongvove.com tự do lựa chọn những dịch vụ mà NCC đăng bán thông qua hình thức đặt Tour, không trái với qui định của pháp luật.

- Dịch vụ du lịch được NCC cung cấp trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Ongvove.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

- Hoạt động mua bán dịch vụ thông qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Ongvove.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Thành viên.

- Các thông tin mà khách hàng đăng ký là thành viên của Sàn giao dịch thương mại điện tử Ongvove.com phải chính xác, đầy đủ theo quy định của Công ty.

- Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch thương mại điện tử Ongvove.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch thương mại điện tử Ongvove.com.

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho khách hàng/sử dụng dịch vụ:

Quy trình mua/đặt tour:

Bước 1: Khách hàng truy cập vào website ONGVOVE.COM và tìm kiếm gói tour du lịch mà mình muốn đặt 

Bước 2: Click vào gói tour muốn đặt -> chọn thông tin -> Click “đặt ngay”

Bước 3: Sau khi click vào đặt ngay, giao diện để điền thông tin đăng ký đặt tour sẽ hiện ra. Điền đầy đủ thông tin và click vào Submit, đơn đặt tour được ghi nhận thành công

Đơn đặt được gửi đến cho nhà cung cấp và ban quản lý sàn, chờ xử lý, bên cung cấp sẽ liên hệ cho khách hàng và thông báo chấp nhận hay hủy đơn đặt.

Hiện tại Ongvove.com chưa có chức năng thanh toán trực tuyến nên khách hàng và bên cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện quy trình thanh toán sau khi giao kết, đặt tour thành công trên website

Quy trình đặt phòng khách sạn:

Bước 1: Tìm kiếm phòng khách sạn cho thuê được đăng trên Sàn

Bước 2: Click vào gói phòng muốn đặt, giao diện đặt phòng sẽ hiện ra

Bước 3: Chọn thông tin thời gian đặt phòng, số người, sau đó click “đặt ngay”

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin và click “Submit” đơn đặt sẽ được ghi nhận và chuyển đến cho bên cung cấp

2. Quy trình dành cho bên cung cấp dịch vụ-hướng dẫn viên (đối tác)

Quy trình đăng bán tour

Bước 1:ký hợp đồng

Bước 2: Truy cập trang web Ongvove.com để điền các thông tin đăng ký tài khoản ở mục Kênh người bán

Đối tác có thể lựa chọn đối tượng là cá nhân hoặc doanh nghiệp cho phù hợp

-Đôi với cá nhân: Điền đầy đủ thông tin tên, địa chỉ, Số CMND/CCCD ngày cấp nơi cấp, điện thoại, mai, mật khẩu tài khoản

-Đối với doanh nhiệp: Điền đầy đủ thông tin tên doanh nghiệp, địa chỉ, số giấy CNĐKKD, ngày cấp nơi cấp, mail, điện thoại, mật khẩu tài khoản

Sau khi đăng ký xong, ban quản lý Sàn sẽ xét duyệt và cung cấp cho đối tác tài khoản để đăng nhập vào website

Để tạo gian hàng lên website, thành viên cần đăng nhập với thông tin đã được đăng ký vào https://ongvove.com/page/become-a-vendor

Sau khi được ban quản trị duyệt Vào mục “Thêm tour”, ở đây người cung cấp tour du lịch sẽ đăng giới thiệu tour (hình ảnh, mô tả nội dung  tour, điểm đến, điểm đi, hành trình, giá gói....). Sau khi tạo bài xong Hướng dẫn viên sẽ click “Thêm gói”. Ban quản trị website sẽ có cơ chế kiểm soát những tin bài được up lên. Tất cả những bài vi phạm  sẽ bị xóa. Nếu thành viên tái phạm nhiều lần ban quản trị sẽ khóa tài khoản.

Giao diện đăng tin:

https://ongvove.com/user/tour/create

3. Quy trình giao nhận vận chuyển:

Ongvove.com bản chất là cung cấp dịch vụ nên không có phương thức vận chuyển, giao nhận. Khách hàng và bên cung cấp sẽ trao đổi thông tin với nhau, thỏa thuận việc đặt tour và giao kết hợp đồng nếu có

4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng:

Đơn đặt, lịch đặt được gửi đến cho nhà cung cấp và ban quản lý sàn, chờ xử lý, bên cung cấp sẽ liên hệ cho khách hàng và thông báo chấp nhận hay hủy đơn đặt.

Hiện tại Ongvove.com chưa có chức năng thanh toán trực tuyến nên khách hàng và bên cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện quy trình thanh toán sau khi giao kết, đặt tour thành công trên website

5. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

Chính sách đổi gói dịch vụ và hủy gói, hoàn tiền

Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của Quý Khách khi tin dùng và đặt các tour du lịch trên trang Ongvove.com. Do đó,  Ong Vò Vẽ sẽ đưa ra những chính sách dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng, cụ thể Những trường hợp khách được đổi gói dịch vụ và hoàn tiền:

Trường hợp áp dụng đổi gói và hủy gói dịch vụ:

Ong Vò Vẽ chỉ áp dụng đổi gói trong trường hợp:

Trước lịch tour..7..ngày

- .........

Phương thức hoàn tiền

Khi nhận được thông tin muốn đổi gói dịch vụ, Ong Vò Vẽ sẽ liên lạc với Quý Khách thông qua email hoặc điện thoại

- Quý khách sẽ được hoàn tiền dịch vụ trong vòng 3 ngày từ ngày xác nhận thông tin hoàn tiền, cách thức hoàn tiền: chuyển khoản hoặc tiền mặt

6. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác./.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, thành viên có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này theo địa chỉ:

 CÔNG TY TNHH ALPHAS

Trụ sở chính: C15 Khu Thương Mại Thuận Việt, Số 319 Đường Lý Thường kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: teamlesgos@gmail.com

Hotline: 0768071727

-   Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của thành viên, Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại có trách nhiệm tìm ra nguyên nhân khiếu nại và đưa ra phương án giải quyết đồng thời trả lời cho thành viên về kết quả giải quyết khiếu nại. Tùy theo mức độ, tính chất của việc khiếu nại mà Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại sẽ có biện pháp giải quyết cụ thể.

-   Nếu thông qua hình thức thương lượng và thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được khiếu nại của thành viên thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên..

IV. Quy trình thanh toán

1. Thanh toán giữa người mua – người bán (khách hàng và đối tác..)

Sau khi đặt tour trên website ongvove.com, khách hàng chọn phương thức thanh toán là tiền mặt, đơn đặt sẽ được xác nhận và khách hàng sẽ thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ (hướng dẫn viên)

2. Thanh toán giữa đối tác, người bán, nhà cung cấp.. và BQL Website

Đối với phí Hướng dẫn viên: Ongvove.com không thu phí thành viên đối với Hướng dẫn viên.

Đối với phí thanh toán: Ongvove.com sẽ miễn phí 3 tháng đầu đối với Hướng dẫn viên kể từ khi tạo gian hàng, đăng bán tour và Tour được đặt thành công. Từ tháng thứ 4 trở đi, Ong Vò Vẽ sẽ thu phí thanh toán như sau:

Ong Vò Vẽ sẽ thu phí trực tiếp trên mỗi Tour và mức thu phí được áp dụng cho mỗi đơn được giao thành công là 2%. Khoảng mức phí thanh toán này đã được tính trên tổng giá trị thanh toán của Khách hàng cho mỗi tour. Cụ thể: 

Phí thanh toán = (Tổng đơn hàng – Khuyến mãi đã áp dụng (nếu có)) x 2% (chưa bao gồm VAT). 

Phương thức thanh toán: Phí thanh toán sẽ được cấn trừ trực tiếp trên từng đơn hàng trước khi tiền dịch vụ được chuyển đến Hướng dẫn viên.

Các khoản phí này là đối tượng chịu thuế theo quy định pháp luật có liên quan. Hướng dẫn viên thừa nhận và đồng ý rằng Ong Vò Vẽ có thể khấu trừ các khoản phí phải trả cho Ong Vò Vẽ và các khoản thuế áp dụng từ số tiền bán hàng được thanh toán bởi Khách hàng. Ong Vò Vẽ sẽ xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khoản phí và khoản thuế do Hướng dẫn viên chi trả. 

Mọi thay đổi về thu phí thành viên và phí thanh toán sẽ  được cập nhật trên Website của Ong Vò Vẽ một tháng trước khi áp dụng.

Hình thức thanh toán: tiền mặt/chuyển khoản trực tiếp cho công ty TNHH AlPHAS.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Hướng dẫn viên, NCC phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) trên phần thông tin của NCC. Thông tin về dịch vụ phải chính xác và có thật khi cung cấp cho khách hàng.

Khách hàng không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Ongvove không chịu trách nhiệm về những thiệt hạy hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của khách hàng viên qua Internet hoặc email.

Khách hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Khi tạo tài khoản trên Ongvove.com sẽ thu thập nhưng thông tin sau: 

·  Ở mục Trở thành đối tác với Ong Vò Vẽ  để có tài khoản Hướng dẫn viên Ongvove.com thu thập các thông tin sau: Tên đăng nhập, Email, số điện thoại, mật khẩu đăng nhập, tài khoản mạng xã hội; Tên, Họ, mã số thuế cá nhân (đối với cá nhân); Tên tổ chức; số giấy phép đăng ký kinh doanh; ngày cấp, nơi cấp giấy phép đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức).

·  Ở mục Kênh Hướng dẫn viên: Hướng dẫn viên sau khi có tài khoản, để vào thay đổi/cập nhật thông tin, chọn “Trang cá nhân”

·  Ở mục đăng ký tài khoản khách hàng: “Đăng ký” Ongvove.com thu thập các thông tin sau: Họ tên, số điện thoại, email, mật khẩu.

·  Ở mục đăng nhập Ongvove.com thu thập các thông tin sau:

·  Tên, hình ảnh đại diện, email (khi đăng nhập bằng facebook hoặc google).

Trong quá trình sử dụng Ongvove.com thu thập thông tin sau:

Đối với khách hàng: thu thập tên, địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên hệ (khi đặt tour)

Đối với đối tác (bên cung cấp): thu thập hình ảnh, địa chỉ các gói tour du lịch

Đây là các thông tin mà Ongvove.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Ongvove.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com về hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

• Cung cấp dịch vụ đến các thành viên

• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com

• Ngăn ngừa các hoạt động nhằm phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

• Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

• Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ đến giao dịch tại Ongvove.com

• Trong những trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ có quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, toà án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không có ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Ongvove.com

4.           Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Thành viên đồng ý rằng: trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm:

• CÔNG TY TNHH ALPHAS

• Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

• Khách hàng, Bên cung cấp dịch vụ (Hướng dẫn viên)

Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH ALPHAS

Trụ sở chính: C15 Khu Thương Mại Thuận Việt, Số 319 Đường Lý Thường kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: teamlesgos@gmail.com

Hotline: 0768071727

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ongvove.com thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Ongvove.com Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ongvove.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email:  teamlesgos@gmail.com

7.           Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Ongvove.com được Ongvove.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin của Ongvove.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự đồng ý của thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu giữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Ongvove.com sẽ có thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra và xử ý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Ongvove.com.

Ban quản lý Ongvove.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký Hướng dẫn viên/đăng ký tài khoản khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, số điện thoại, số giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với cá nhân), giấy phép đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức),... và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Ongvove.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả các thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

8. Cơ chế tiếp nhận khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác./.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, thành viên có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này theo địa chỉ:

 CÔNG TY TNHH ALPHAS

Trụ sở chính: C15 Khu Thương Mại Thuận Việt, Số 319 Đường Lý Thường kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: teamlesgos@gmail.com

Hotline: 0768071727

-   Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của thành viên, Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại có trách nhiệm tìm ra nguyên nhân khiếu nại và đưa ra phương án giải quyết đồng thời trả lời cho thành viên về kết quả giải quyết khiếu nại. Tùy theo mức độ, tính chất của việc khiếu nại mà Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại sẽ có biện pháp giải quyết cụ thể.

-   Nếu thông qua hình thức thương lượng và thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được khiếu nại của thành viên thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên..

VII. Quản lý thông tin trên website

1,Kiểm soát thông tin bài đăng

Bài đăng ở trên Sàn ongvove là các bài đăng liên quan đến dịch vụ du lịch, vì vậy các thông tin về địa điểm khách sạn, khu du lịch phải chính xác, có thật.

Quy định cụ thể:

-Ngôn ngữ: bài đăng sử dụng ngôn ngữ tiếng việt

-Hình ảnh: Hình ảnh chụp thật, Ongvove khuyến khích các file ảnh có kích thước tối thiểu 640x480 pixels. Ảnh đăng lên phải đảm bảo không bị nhoè hoặc vỡ ảnh

-Giá: bắt buộc để giá, đơn vị tính VNĐ

Hành vi bị cấm:

-Không đăng bài đăng có các từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội

Quảng cáo:

-         Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

-         Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân;

-         Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

-         Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

2.Kiểm soát bên cung cấp dịch vụ, Hướng dẫn viên

a.Quy trình để trở thành đối tác - người cung cấp dịch vụ (đã mô tả ở trên)

Bước 1: Ký hợp đồng

Bước 2: Tạo tài khoản

Bước 3: Ban quản trị cung cấp tài khoản cho bên cung cấp dịch vụ

b. Quy trình để trở thành đối tác - người cung cấp dịch vụ

Bên cung cấp dịch vụ, Hướng dẫn viên du lịch phải cung cấp đầy đủ thông tin: Tên, địa chỉ, SĐT,mail, thông tin liên hệ

Đối với Doanh nghiệp:cung cấp đăng ký kinh doanh, mã số Doanh nghiệp, ngày cấp nơi cấp và Giấy phép con (giấy phép lữ hành) liên quan đến dịch vụ mà đơn vị cung cấp trên Sàn

Đối với Cá nhân: cung cấp CMND/CCCD, mã số thuế cá nhân, ngày cấp, nơi cấp và các giấy phép liên quan đến dịch vụ bán, cung cấp trên Sàn.

3. Quy trình phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các thông tin xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn

Bước 1: Tiếp nhận thông tin về xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ trên Sàn

Bước 2: Kiểm tra, Rà soát thông tin

Bước 3: Xác nhận lại thông tin có hay không về việc xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ trên Sàn

Bươc 4: Đưa phương án giải quyết, xử lý gỡ bỏ nếu có

Ngoài ra, yêu cầu bên chủ thể có tài liệu chứng minh về quyền sở hữu trí tuệ (văn bản, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Cục Sở hữu trí tuệ)

4.Chế tài xử lý vi phạm đối với Khách hàng và bên cung cấp dịch vụ

Khách hàng: nhắc nhở lần 1 đối với hành vi vi phạm của khách hàng( cung cấp địa chỉ ảo, hủy đơn đặt nhiều lần ban quản lý Sàn sẽ giới hạn tài khoản của Khách hàng trong các giao dịch khác, và các chế tài khác do ban Quản lý sàn quy định

Bên cung cấp dịch vụ-Hướng dẫn viên: Đăng thông tin dịch vụ vi phạm quy định của Sàn (như trên) : Nhắc nhở lần 1, lần 2 Hạn chế quyền đăng tin, có hành vi vi phạm nhiều lần sẽ bị khóa tài khoản Vĩnh viễn, và tước quyền thành viên,quyền dành cho bên cung cấp dịch vụ.

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Sàn giao dịch thương mại điện tử Ongvove.com cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Ongvove.com, Ongvove.com sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho thành viên.

Khi thực hiện các giao dịch trên Ongvove.com, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Ongvove.com cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử tại địa chỉ email: crm@Ongvove.com chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia giao dịch tại Ongvove.com.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Ongvove.com sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

IX. Quyền và trách nhiệm của BQL website TMĐT Ongvove.com

1. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website Ongvove.com

a. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com:

Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com.

Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com.

Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

b. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com

Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Hướng dẫn viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com có trách nhiệm có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com có trách nhiệm hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com có trách nhiệm công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với Hướng dẫn viên hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về Hướng dẫn viên, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Ban quản lý Sàn sẽ nỗ lực tối đa và nghiêm túc loại bỏ những thông tin không trung thực hoặc hàng hóa giả như sau:

·                     Loại bỏ những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.

·                     Loại bỏ những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

·                     Yêu cầu Hướng dẫn viên các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải chung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

Ban quản lý có nghĩa vụ tiếp nhận những phản ánh từ phía người dùng, khách hàng và Hướng dẫn viên

Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com.

Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa Khách hàng và Hướng dẫn viên. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ Khách hàng và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn sẽ yêu cầu Hướng dẫn viên phải giải trình về những thông tin đó. Tùy theo mức độ sai phạm Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com sẽ có phướng án giải quyết yêu cầu Hướng dẫn viên đền bù cho Khách hàng, sẽ khóa tài khoản thành viên Hướng dẫn viên.

Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com.

Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com.

Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com không phải chịu trách nhiệm liên đới. 

X. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Ongvove.com

1. Quyền và trách nhiệm của Hướng dẫn viên, NCC trên Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com

a. Quyền của Hướng dẫn viên, NCC trên Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com

Sau khi ký hợp đồng Hướng dẫn viên, NCC  sẽ được tạo một tài khoản để Hướng dẫn viên công bố thông tin giới thiệu về Hướng dẫn viên và dịch vụ, tour du lịch trên Ongvove.com.

Hướng dẫn viên, NCC sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những tour du lịch tại Ongvove.com thông qua trang Ongvove.com đăng bán sản phẩm Tour du lịch của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com.

Hướng dẫn viên, NCC sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng sản phẩm và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com.

Hướng dẫn viên, NCC có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com.

b. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Hướng dẫn viên, NCC trên Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com

Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin bao gồm tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức; số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế;  số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác. Hướng dẫn viên có trách nhiệm cung cấp cho Ong Vò Vẽ bản sao giấy đăng ký kinh doanh. 

Hướng dẫn viên, NCC chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề thuộc về bản quyền nội dung, hình ảnh, thông tin cung cấp và phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ theo quy định từ điều 30 đến điều 34 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ được bán trên Ongvove.com.

Hướng dẫn viên, NCC phải tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật về đặt hàng trực tuyến khi tiến hành giao dịch trên Ongvove.com được quy định cụ thể tại Mục 2, Chương II của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

Hướng dẫn viên, NCC phải cam kết chỉ bán hàng chính hãng, không bán hàng nhái, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hướng dẫn viên, NCC có trách nhiệm niêm yết chính xác về chất lượng, giá, các thông tin khác liên quan đến sản phẩm, dịch vụ để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.

Hướng dẫn viên, NCC sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Hướng dẫn viên, NCC có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, phạm bảo mật, lưu giữ đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Hướng dẫn viên,NCC cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com là chính xác.

Hướng dẫn viên, NCC tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com.

Hướng dẫn viên,NCC có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Khách hàng và bán diễn ra qua Sàn.

Hướng dẫn viên,NCC có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Khách hàng chứng minh được lỗi đó thuộc về Hướng dẫn viên.

Hướng dẫn viên,NCC cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm hành vi của mình trước pháp luật.

Hướng dẫn viên,NCC cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com trong Quy định này.

Hướng dẫn viên, NCC không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên dụng tên đăng ký thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com.

Hướng dẫn viên, NCC  có nghĩa vụ cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử; tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

2. Quyền và trách nhiệm của khách hàng (Khách hàng, người sử dụng dịch vụ…) trên website Ongvove.com

a. Quyền của Khách hàng  tham gia Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com

Khi đăng ký trở thành Thành viên của Website TMĐT Ongvove.com và được Website TMĐT Ongvove.com chấp thuận, Khách hàng sẽ được khởi tạo tài khoản để tham gia tận hưởng các ưu đãi nằm trong hệ thống của Ongvove.com. 

Khách hàng sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý tài khoản và các thông tin lịch sử sử dụng ưu đãi của mình trong hệ thống Ongvove.com. 

Khách hàng sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do Website TMĐT Ongvove.com hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Website TMĐT Ongvove.com. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Website TMĐT Ongvove.com giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên Website TMĐT Ongvove.com hoặc được gửi trực tiếp đến Khách hàng. 

Khách hàng có quyền đóng góp ý kiến cho Website TMĐT Ongvove.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Website Ongvove.com. 

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu bồi thường đến Ongvove.com trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ do Hướng dẫn viên thực hiện cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.

b.Trách nhiệm của Khách hàng  tham gia Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết để đảm bảo hoàn thành đơn đặt tour bao gồm: tên giao dịch, địa chỉ, phương thức thanh toán lựa chọn, điện thoại liên hệ. 

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TMĐT Ongvove.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

 Khách hàng cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com là chính xác.

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Khách hàng và Hướng dẫn viên diễn ra qua Sàn.

Khách hàng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Khách hàng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com trong Quy định này.

Khách hàng không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Ongvove.com.

XI. Điều khoản áp dụng

- Quy chế của Sàn giao dịch thương mại điện tử Ongvove.com chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch thương mại điện tử Ongvove.com có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch thương mại điện tử Ongvove.com cho các NCC và thành viên biết. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

- Quy chế hoạt động sẽ được Sàn giao dịch thương mại điện tử Ongvove.com cập nhật bổ sung liên tục và thông báo trước khi thực hiện/có hiệu lực thi hành là 5 ngày làm việc. Thành viên tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử Ongvove.com có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website