Khi bạn muốn khởi đầu một hoạt động kinh doanh khách sạn mới, việc quyết định lượng vốn cần thiết là một bước quan trọng. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn xây dựng kế hoạch kinh doanh cho một khách sạn. Trong quá trình này, việc xác định và tính toán các khoản chi phí là không thể thiếu. Có nhiều loại chi phí khác nhau mà bạn cần xem xét hãy cùng Ong Vò Vẽ tìm hiểu chi tiết về các chi phí khách sạn khi kinh doanh trong bài viết dưới đây nhé.

Phân loại Chi phí trong Kinh doanh Khách sạn

Chi phí kinh doanh khách sạn

Chi phí kinh doanh khách sạn dựa trên tính chất nội dung kinh tế

Khi xem xét các loại chi phí trong kinh doanh khách sạn dựa trên tính chất nội dung kinh tế, việc phân loại này đưa các khoản chi vào các yếu tố kinh tế tương tự, làm cho kế toán không thể rõ ràng xác định mục tiêu và vị trí sử dụng của từng khoản chi. Dưới đây là toàn bộ các khoản chi phí kinh tế của một khách sạn:

  • Chi phí Nguyên vật liệu: Bao gồm các khoản chi phí liên quan đến mua sắm các vật liệu phục vụ cho khách hàng như sữa tắm, khăn tắm, và xà phòng.

  • Chi phí Dụng cụ và Thiết bị: Bao gồm các khoản chi phí liên quan đến mua sắm dụng cụ, vật liệu trang trí và các thiết bị khác cho khách sạn, ví dụ như lọ hoa, khăn trải bàn và các đồ trang trí.

  • Chi phí Nhân công: Bao gồm các khoản chi phí liên quan đến việc trả tiền cho nhân viên khách sạn, bao gồm cả các khoản bảo hiểm mà khách sạn chi trả cho nhân viên.

  • Khấu hao Tài sản cố định: Bao gồm các khoản trích khấu hao cho tài sản cố định mà khách sạn sử dụng cho hoạt động kinh doanh.

  • Chi phí Thuê dịch vụ: Bao gồm các khoản chi phí liên quan đến dịch vụ như điện, internet và nước.

  • Chi phí Khách hàng: Bao gồm các khoản chi phí liên quan đến phục vụ khách hoặc tổ chức hội nghị, mà không thuộc các danh mục trước.

Phân loại chi phí dựa trên mục tiêu kinh tế và mục đích sử dụng

Khi phân loại chi phí dựa trên mục tiêu kinh tế và mục đích sử dụng, ta có:

  • Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp:Bao gồm các khoản chi phí liên quan đến việc mua nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng trong khách sạn như xà bông và dầu tắm.

  • Chi phí Nhân công trực tiếp: Bao gồm tiền lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm, và chi phí phục vụ chung cho người lao động, nhưng không bao gồm các khoản chi phí đã liệt kê trong danh sách trước.

Quản lý và những kinh nghiệm khi kinh doanh khách sạn

Khi kinh doanh khách sạn, quản lý cần áp dụng các phương pháp tính giá thành dịch vụ phù hợp với quy mô và mục tiêu kinh doanh của họ. Có hai phương pháp phổ biến:

Tính giá theo phương pháp giá thành đơn giản

Sử dụng phương pháp chi phí trực tiếp cho tất cả các dịch vụ và quy trình trong khách sạn. Đây là phương pháp phổ biến cho các khách sạn lớn.

Tính giá thành dựa trên hệ số

Sử dụng hệ số để tính giá thành cho từng loại sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này đòi hỏi kế toán xác định chính xác các yếu tố giá thành cho từng sản phẩm, đảm bảo tính thống nhất.

Với phương pháp này, kế toán xác định hệ số cho từng sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên công nghệ, dịch vụ, vị trí, tình trạng trang thiết bị và các yếu tố tương tự. Các sản phẩm hoặc dịch vụ giống nhau sẽ được gán hệ số 1 để tính toán giá thành.

Sau khi kế toán đã xác định được hệ số cho từng sản phẩm hoặc dịch vụ, họ sẽ tính toán tổng số sản phẩm hoặc dịch vụ đã được sử dụng và áp dụng hệ số đó để xác định giá thành. Phương pháp này giúp quản lý khách sạn có cái nhìn chi tiết hơn về giá thành của từng dịch vụ hoặc sản phẩm cụ thể.

Khi quản lý khách sạn áp dụng các phương pháp tính giá thành dịch vụ khác nhau, họ có thể tối ưu hóa quản lý tài chính, đưa ra quyết định về giá cả và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Điều này giúp khách sạn duy trì sự cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận.

Tóm lại, việc phân loại và tính toán các loại chi phí trong kinh doanh khách sạn là một phần quan trọng của quản lý tài chính và quyết định về giá cả. Sự hiểu biết về các phương pháp tính giá thành dịch vụ khác nhau cũng giúp quản lý khách sạn nắm vững sự ảnh hưởng của chi phí đối với lợi nhuận và sự phục vụ khách hàng.

Tạo kênh OTA bán phòng tại đây

Trên đây là một số thông tin mà Ong Vò Vẽ muốn chia sẻ về những điều quan trọng mà cả một kế toán và chủ khách sạn cần hiểu khi thực hiện tính toán các chi phí trong hoạt động của khách sạn. Ngoài việc xây dựng và quản lý một khách sạn với chất lượng và chuyên nghiệp, một yếu tố không thể bỏ qua là việc quản lý chi phí khách sạn.