Sự kiện
quận 1

NHÓM KỊCH NNCK: THỊ HẾN LẮM CHIÊU...THỊ NGHÊU LẮM TRÒ

Không được đánh giá 0 Đánh giá
Thời gian bắt đầu: 20:15
5H
từ
200,000 ₫
TPHCM

Vở kịch rối: Na Tra Đại Náo Thủy Cung

Không được đánh giá 0 Đánh giá
Thời gian bắt đầu: 09:00
3H
từ
100,000 ₫
TPHCM

[Hà Nội] Trên Những Đám Mây - Chillies Concert Tour

Không được đánh giá 0 Đánh giá
Thời gian bắt đầu: 20:00
3H
từ
550,000 ₫
TPHCM

Nhóm kịch Lục Đục: MẢNH MÀU NÀO CHO NHAU?

Không được đánh giá 0 Đánh giá
Thời gian bắt đầu: 20:00
3H
từ
190,000 ₫
TPHCM

Kịch IDECAF: TỨ ĐẠI MỸ NHÂN

Không được đánh giá 0 Đánh giá
Thời gian bắt đầu: 20:00
3H
từ
220,000 ₫
TPHCM

Mission Dandellion Concert - “Youth and Challenges

Không được đánh giá 0 Đánh giá
Thời gian bắt đầu: 18:00
3H
từ
150,000 ₫
TPHCM

VBA Championship

Không được đánh giá 0 Đánh giá
Thời gian bắt đầu: 19:00
3H
từ
600,000 ₫
TPHCM

[SAIGON] MÊ HOLIDAY | CHRISTMAS

Không được đánh giá 0 Đánh giá
Thời gian bắt đầu: 14:00
2H
từ
199,000 ₫
TPHCM

Winter At Mai House - Christmas Fiesta & New Year Concert

Không được đánh giá 0 Đánh giá
Thời gian bắt đầu: 19:30
2H
từ
199,998 ₫
Liên hệ ngay

tesst