Quy định thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch được công bố tại Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL về việc chuẩn hóa thủ tục hành chính năm 2022 trong phạm vi chức năng quản lý được yêu cầu như thế nào? Hãy cùng Ong Vò Vẽ tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé.

Hướng dẫn viên du lịch được hiểu thế nào ?

Hướng dẫn viên du lịch là người được cấp thẻ để hành nghề hướng dẫn khách du lịch. Chia thành ba loại:

Hướng dẫn viên du lịch được hiểu thế nào

Phạm vi hành nghề của hướng dẫn viên du lịch được quy định như sau:

Hướng dẫn viên du lịch quốc tế được hướng dẫn cho khách du lịch nội địa và quốc tế đến Việt Nam, cũng như đưa khách du lịch ra nước ngoài.

Hướng dẫn viên du lịch nội địa được hướng dẫn cho khách du lịch là công dân Việt Nam trong phạm vi toàn quốc.

Hướng dẫn viên du lịch tại điểm được hướng dẫn cho khách du lịch trong khu du lịch hoặc điểm du lịch.

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Để cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam.

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

  • Không mắc bệnh truyền nhiễm và không sử dụng chất ma túy.

  • Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch, hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Hồ sơ cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa 

Hồ sơ cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa gồm:

  • Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.

  • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

  • Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch, hoặc bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác và bản sao chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.

  • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

  • 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm.

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Bước 1: Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp hồ sơ đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch sẽ cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa cho người đề nghị. Trường hợp từ chối, sẽ được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Phí, lệ phí: 650.000 đồng/thẻ.

Điều kiện thực hiện thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy.

Đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm do Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

 

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Hồ sơ cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (theo Mẫu số 11 Phụ lục II Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL).

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm.

*Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Bước 1: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch sẽ định kỳ hằng năm công bố kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm.

Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm nộp hồ sơ đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Bước 2:Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm cho những người đã đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra.

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Phí, lệ phí: 200.000 đồng/thẻ (theo Thông tư 33/2018/TT-BTC).

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

(1) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.

(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

(3) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy.

(4) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế.

(5) Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ.

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài.

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài theo chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ chính thức của nước sở tại. Trường hợp được đào tạo bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chính thức của nước sở tại, cần bổ sung giấy tờ chứng minh ngôn ngữ được sử dụng để đào tạo.

Chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ bậc 4 trở lên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Hoặc B2 trở lên Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu, còn thời hạn hoặc được cấp trong vòng 05 năm đối với chứng chỉ.

Hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ không quy định thời hạn, do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp đạt mức yêu cầu theo quy định tại Phụ lục I Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL.

Lưu ý: Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hồ sơ cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Hồ sơ cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

(1) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (theo Phụ lục II Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL).

(2) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

(3) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

(4) Giấy tờ chứng minh điều kiện về trình độ nghiệp vụ:

Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác.

Bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế.

(5) Giấy tờ chứng minh điều kiện về trình độ ngoại ngữ:

Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau:

Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ.

Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài.

Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài theo chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ chính thức của nước sở tại. Trường hợp được đào tạo bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chính thức của nước sở tại, cần bổ sung giấy tờ chứng minh ngôn ngữ được sử dụng để đào tạo.

Chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ bậc 4 trở lên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Hoặc B2 trở lên Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu, còn thời hạn.

Hoặc được cấp trong vòng 05 năm đối với chứng chỉ.

Hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ không quy định thời hạn, do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp đạt mức yêu cầu theo quy định tại Phụ lục I Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL.

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Bước 1: Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế nộp hồ sơ đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế cho người đề nghị. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Phí, lệ phí: 650.000 đồng/thẻ (Theo Thông tư 33/2018/TT-BTC).

xem thêm:

chia sẻ sự khác biệt giữa hướng dẫn viên quốc tế và nội địa

Những Điều Cần Biết Về Hướng Dẫn Viên Nội Địa

 

những trường đào tạo ngành hướng dẫn viên du lịch

Trên đây là những thông tin về Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch mới nhất hiện nay. Ong Vò Vẽ hy vọng bài viết này sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích